ดูงานหรือทัศนศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดูงานหรือทัศนศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รวมตะวันให้บริการ (โดยมีค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจที่มาเป็นหมู่คณะ เช่น คณะนักเรียน คณะครู คณะผู้นำชุมชน ฯลฯ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมสถานีความรู้ต่างๆ  ในศูนย์รวมตะวัน (โดยไม่ได้จัดในลักษณะค่ายเรียนรู้) ซึ่งจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมไม่เกิน 2 ชม. โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) ที่ฝ่ายประสานงาน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประสานงาน โทร : มือถือ: 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600 

© Copyright 2016 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Loading...