นกกางเขนบ้าน (Oriental Magpie Robin)

นกกางเขนบ้าน

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Copsychus saularis

ลักษณะทั่วไป:

ตัวผู้ หัว อก และลำตัวด้านบนดำเป็นมันเล็กน้อย ปีกมีแทบขาว ขอบหางคู่นอกๆ ขาว ลำตัวด้านล่างขาว

ตัวเมีย คล้ายตัวผู้แต่หัวและอกเทาเข้ม ลำตัวด้านบนดำไม่เหลือบเป็นมัน

ขนาดลำตัว: 19 – 21 เซนติเมตร

เสียงร้อง: แหลมสูง หวาน สามารถร้องเป็นท่วงทำนอง

ถิ่นอาศัย: ชุมชนและหมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม้ สวนสาธารณะ ชายป่า ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก