นกกาฝากก้นเหลือง (Yellow-vented Flowerpecker)

นกกาฟากก้นเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dicaeum chrysorrheum

ลักษณะทั่วไป: ปากเรียวแหลม ลำตัวด้านบนเหลืองแกมเขียว ขนปีกบินและหางดำ ตาน้ำตาลแดง หัวตาและลำตัวด้านล่างขาวตัดกับลายขีดดำเรียงกันเป็นเส้น ก้นเหลืองสด

ขนาดลำตัว: 9.5 – 10 เซนติเมตร

เสียงร้อง: “ซิป”

ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,100 เมตร

 

ฟังเสียงนกกาฝากก้นเหลือง (Yellow-vented Flowerpecker)