นกกินปลีกล้วยเล็ก (Little Spiderhunter)

นกกินปลีกล้วยเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Arachnothera longirostra

ลักษณะทั่วไป: หัวเทา หัวตาและใต้ตาขาวเป็นแถบคล้ายวงตา แบ่งด้วยแถบวงตาจางๆ คอขาว อกถึงก้นเหลือง ลำตัวด้านบนเหลืองแกมเขียว หางสีเข้มกว่า ปลายหางมีแต้มขาว

ขนาดลำตัว: 14 – 16.5 เซนติเมตร

เสียงร้อง: “วิด-วิด-วิด…” ติดต่อกันเป็นจังหวะ และรัวเร็ว “ชิ่ด-ชิ่ด-ชิ่ด-ชิ่ด”

ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,300 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อย

 

ฟังเสียงนกกินปลีกล้วยเล็ก (Little Spiderhunter)