นกขมิ้นน้อยธรรมดา (Common Iora)

นกขมิ้นน้อยธรรมดา

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aegithina tiphia

ลักษณะทั่วไป:

ตัวผู้ ปากสีเทา รอบตาเหลืองไม่เด่นชัดนัก หัวและลำตัวด้านบนเขียวแกมเหลือง ลำตัวด้านล่างเหลืองสดกว่า หางดำ ปีกมีแถบสีขาว 2 แถบ

ตัวผู้ชุดขนผสมพันธุ์ ชนิดย่อย horizoptera (ภาคตะวันตกถึงภาคใต้) หัวและหลังดำ ชนิดย่อย cambidiana (ภาคตะวันออก) บางตัวมีสีดำที่กระหม่อมและท้ายทอย

ตัวเมีย รอบตาเหลือง สีซีดกว่า ปีกคล้ำแถบขาวไม่เด่นชัดเท่าตัวผู้

ขนาดลำตัว: 12 – 14.5 เซนติเมตร

เสียงร้อง: “จี๊-จ่อ” ลากเสียงยาว “วิด-วิด-วิด” คล้ายผิวปากต่อเนื่องกัน 5 – 8 ครั้ง

ถิ่นอาศัย: ป่าโปร่ง ป่าชายเลน สวนสาธารณะ สวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

 

ฟังเสียงนกขมิ้นน้อยธรรมดา (Common Iora)