นกขุนแผน (Red-billed Blue Magpie)

นกขุนแผน

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Urocissa erythrorhyncha

ลักษณะทั่วไป: ปากสีแดงสด หัวถึงอกดำ ท้ายทอยถึงหลังตอนบนเป็นแถบขาว ลำตัวด้านบนและปีกฟ้าคราม ลำตัวด้านล่างขาว ขาและตีนแดง หางฟ้า ปลายขนหางและปีกขลิบดำและขาว

นกวัยอ่อน สีซีดกว่า ปากดำ หางสั้น

ขนาดลำตัว: 65 – 68 เซนติเมตร

เสียงร้อง: “แค้ก-แค้ก” แหบ ลากเสียงยาว มักส่งเสียงดังเซ็งแซ่ทั้งฝูง

ถิ่นอาศัย: ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยในบางพื้นที่ มักพบเป็นฝูงเล็กๆ

 

ฟังเสียงร้องนกขุนแผน (Red-billed Blue Magpie)