นกจับแมลงหัวเทา (Grey-headed Canary-Flycatcher)

นกจับแมลงหัวเทา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Culicicapa ceylonensis

ลักษณะ : ต่างจากนกจับแมลงชนิดอื่นๆ ชัดเจน หัวมีหงอนสั้นตั้งเป็นสัน หัวและอกเทา ตัดกับลำตัวด้านบนและหางเขียวแกมเหลือง ตะโพกและลำตัวด้านล่างเหลือง

ขนาด :  11.5 – 13 cm

เสียงร้อง :  “วิดชู-วิดชู-วิด ”

ถิ่นอาศัย : ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ช่วงอพยพอาจพบในป่าชายเลน สวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย

ฟังเสียงนกจับแมลงหัวเทา (Grey-headed Canary-Flycatcher)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : 

  • https://ebird.org/home
  • คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย