นกตีทอง (Coppersmith Barbet)

นกตีทอง

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Megalaima haemacephala

ลักษณะทั่วไป: หน้าผากแดง ใบหน้าสีดำ มีแถบเหลืองด้านบนและด้านล่างของตา คอเหลือง คอด้านล่างมีแถบแดง อกตอนบนสีเหลือง อกตอนล่างและท้องสีขาวแกมเหลือง มีลายขีดสีเขียวตั้งแต่อกถึงก้น นกวัยอ่อน หน้าผากไม่แดง

ขนาดลำตัว: 16 – 17 เซนติเมตร

เสียงร้อง: ทุ้ม “ต๊ง-ต๊ง” ติดต่อกัน

ถิ่นอาศัย: ป่าโปร่ง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ ความสูง 915 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อย

 

ฟังเสียงนกตีทอง (Coppersmith Barbet)