นกยางเปีย (Little Egret)

นกยางเปีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Egretta garzetta

ลักษณะ : ตัวผู้ : ปากดำ หนังหน้าสีเทาหรือเขียวแกมเหลือง ขาดำ ตีนเหลือง ชุดขนผสมพันธุ์ : หนังหน้าชมพูแกมแดง ท้ายทอยมีขนเปียยาว 1 คู่ อกและหลังมีขนเจ้าชู้ยาวเด่นชัด ขาดำสนิท ตีนสีเหลืองส้ม นกวัยอ่อน : ขาเทาเข้ม โคนปากและเท้าหนา

เสียงร้อง : “คร้าก” หรือ “อ้าก”

ถิ่นอาศัย : ทุ่งนาและพื้นที่ชุมน้ำต่างๆทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยมาก

 

ฟังเสียงนกยางเปีย (Little Egret)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : 

  • https://ebird.org/home
  • คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย