นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Grey-headed Woodpecker)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Picus canus

ลักษณะ : แก้มสีเทา หน้าผากถึงท้ายมอยสีดำมีขีดขาว แถบหนวดดำ ลำตัวสีเขียวแกมเทา ท้องไม่มีลาย ขนปีบินสีดำมีจุดขาว ตัวผู้ : มีแถบสีแดงที่หน้าพาก

เสียงร้อง : แหลมแต่นุ่ม เบา “คิอิ้ว” ต่อเนื่องกัน

ถิ่นอาศัย : ป่าผลัดใบ ป่าดิบ และป่าสน ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร นกประจำถิ่น พบไม่บ่อย

 

ฟังเสียงนกหัวขวานเขียวหัวดำ (Grey-headed Woodpecker)

&;

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : 

  • https://ebird.org/home
  • คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย