นกเขาใหญ่ (Spotted Dove)

นกเขาใหญ่

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Streptopelia chinensis

ลักษณะทั่วไป: หัวเทา คอและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแกมม่วง หลังคอเป็นแถบดำมีจุดขาวกระจาย หลังสีน้ำตาล หางยาว ปลายขาว

ขนาดลำตัว: 30 – 31 เซนติเมตร

เสียงร้อง: “วุ่ก-วุค-ครู่ วุ่ก-วุค-ครู่” ก้องกังวาน

ถิ่นอาศัย: พื้นที่เกษตรกรรม สวน แหล่งชุมชน ชายป่า และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 2,040 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

 

ฟังเสียงนกเขาใหญ่ (Spotted Dove)