นกเค้าเหยี่ยว (Brown Boobook)

 

นกเค้าเหยี่ยว

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ninox scutulata

ลักษณะทั่วไป: คล้ายเหยี่ยวนกเขา แต่หัวโต ไม่มีวงหน้าชัดเจน หัวและหลังสีน้ำตาลเข้มแกมเทาดำ ระหว่างตาสีขาว ตาเหลือง ปีกสีน้ำตาลเข้มไม่มีลาย คอและลำตัวด้านล่างมีลายรูปหัวใจเรียงกันเป็นแถบสีน้ำตาลแดงเข้มสลับขาว หางยาวมีลายบั้ง

ขนาดลำตัว: 30 – 31 เซนติเมตร

เสียงร้อง: ดังก้อง “กู่-หู้ก กู่-หู้ก”

ถิ่นอาศัย: ป่าโปร่ง ชายป่า ป่าชายเลน ที่ราบถึงความสูง 1,200 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อย นกอพยพ พบไม่บ่อย

 

ฟังเสียงร้องนกเค้าเหยี่ยว (Brown Boobook)