นกเด้าลมดง (Forest Wagtail)

นกเด้ลมดง

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendromanthus indicus

ลักษณะทั่วไป: คิ้วขาวแถบหน้าดำคล้ำ ขนลำตัวน้ำตาลแกมเขียว ลำตัวด้านล่างขาวแกมเหลือง มีแถบหนาสีดำพาดอก 2 แถบ แต่แถบล่างไม่ต่อกัน ปีกดำ มีแถบขาว หรือแกมเหลืองอ่อน

ขนาดลำตัว: 17 – 18 เซนติเมตร

เสียงร้อง: ใส กังวาน “พิ้ง”

ถิ่นอาศัย: ชายป่าดิบ ป่าโปร่ง สวนผลไม้ และสวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร นกอพยพผ่าน พบบ่อย นกอพยพ พบไม่บ่อย หรือพบบ่อยเฉพาะบางแห่ง

 

ฟังเสียงนกเด้าลมดง (Forest Wagtail)