นกแก๊ก (Oriental Pied Hornbill)

นกแก๊ก

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthracoceros albirostris

ลักษณะทั่วไป: ลำตัวดำ อกตอนล่างและท้องมีสีขาว รอบตาและมุมปากเป็นหนังสีขาว ปากและโหนกใหญ่สีขาวงาช้างถึงเหลืองอ่อน ขณะบินเห็นปีกดำขอบขาวจากด่านล่าง ชนิดย่อย albirostris ใต้หางดำ ปลายขาว ชนิดย่อย convexus (จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา) ใต้หางขาว

ตัวผู้ มีแต้มสีดำตรงโหนกตอนหน้า

ตัวเมีย โหนกเล็กกว่า โหนกและปลายปากแต้มดำ โคนปากดำและน้ำตาลแดง

ขนาดลำตัว: 70 เซนติเมตร

เสียงร้อง: เสียงแหลม ดัง “แก๊ก-แก๊ก-แก๊ก” ติดต่อกันคล้ายเสียงหมาเห่าและเสียงหัวเราะ

ถิ่นอาศัย: ป่าดิบและป่าพลัดใบ ที่ราบความสูง 1,400 เมตร ภาคใต้พบในพื้นที่ต่ำใกล้น้ำและเกาะกลางทะเล นกประจำถิ่น ชนิดย่อย albirostris พบค่อนข้างบ่อย ชนิดย่อย convexus พบน้อยหรือหายาก

 

ฟังเสียงนกแก๊ก (Oriental Pied Hornbill)