ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเกษตรกรรม
(จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้)

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรม (ยังไม่ได้เปิดให้บริการ) เป็นโปรแกรมที่จัดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำกิจกรรมเรียนรู้แบบง่ายๆ พร้อมกับได้ท่องเที่ยวพักผ่อน เพลิดพลินกับธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นมาในลักษณะของเส้นทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ในพื้นที่ของศูนย์รวมตะวัน เฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ ของบางสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ ใน Website: www.adeq.or.th หรือ face book ศูนย์รวมตะวัน และสามารถแวะเข้ามาท่องเที่ยวได้โดย (รายละเอียด)

  • ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีที่มาเป็นรายบุคคลหรือครอบครัว (กลุ่มเล็ก) และไม่ต้องการเจ้าหน้าที่นำชม
  • แจ้งและนัดหมายล่วงหน้า กรณีที่มาเป็นหมู่คณะ และต้องการเจ้าหน้าที่นำชมพื้นที่หรือทำกิจกรรม เช่น หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการทำกิจกรรมทางด้าน CSR  หรือโรงเรียนที่พานักเรียนมาท่องเที่ยวและเรียนรู้เป็นหมู่คณะ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงาน โทร : มือถือ: 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600 

© Copyright 2016 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Loading...