ประชุมสามัญประจำปี ADEQ 2559

กฤษ์งามยามดีได้เวลาที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดบ้านต้อนรับสมาชิกเก่าและใหม่สู่บ้าน ADEQ กับการประชุมสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ถือโอกาสรวมพี่น้องชาว ADEQ ตั้งแต่รุ่นแรกถึงปัจจุบันสานสัมพันธ์ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น กรุ่นกลิ่นไอรักของน้องพี่ ณ อาทิตยาคาร จ.นครปฐม

เนื้อหาสาระการประชุม ประกอบไปด้วย การรายงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ รุ่นใหม่ ไฟแรง ยังเติร์ก พร้อมสร้างสรรค์งาน ADEQ ไปสู่เป้าหมาย จากนั้นคณะกรรมการได้ลงมติเอกฉันให้ ดร.จิรพล สินธุนาวา เป็นนายกสมาคมฯคนใหม่อย่างเป็นทางการแทน อ.โอภาส ขอบเขต นายกสมาคมฯคนเก่าซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และได้มีการอภิปรายและลงมติแก้ข้อบังคมสมาคมเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน

สมาคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณสมาชิกเก่าและใหม่ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้งานสมาคมฯได้ดำเนินต่อไปด้วยดี เราจะยังยึดมั่นแนวทางการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

ปล. ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ทางสมาคมฯจะมีการจัดทำบุญอาทิตยาคารรวมถึงทำบุญวันคล้ายวันเกิด อ.จิรพลด้วย จึงขอประกาศเชิญศิษย์เก่าและใหม่ทุกท่านของสมาคมฯเข้าร่วมงาน สำหรับวันที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม