น้องพี่ชาว ADEQ กลับสู่บ้านอันอบอุ่น พร้อมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่สำนักงานอาทิตยาคาร สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา บรรยายกาศเต็มไปด้วยความคิดถึงคนึงหา  น้องพี่ ADEQ ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันที่อยู่กันคนละที่ และบทบาทหน้าที่การงานแตกต่างกันไป แต่เมื่อกลับบ้านที่บ้าน ADEQ ยังมีความรักและรวมใจเป็นหนึ่งเช่นเคย ในที่ประชุมต่างนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน ต่อเติมเสริมเป้าหมายให้ ADEQ ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนี้รุ่นพี่ยังให้กำลังรุ่นน้อง เชียร์สุดเต็มหัวใจให้พร้อมลุยงานและเข้มแข็งกันต่อไป ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯขอขอบคุณทั้งทางคณะกรรมการและสมาชิกฯชาว ADEQ ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแง่คิดดีๆในครั้งนี้

ภาคบ่ายสมาคมฯได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นศิริมงคล จากท่านอ.ดร.ธนวัน สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ โดยท่านได้ให้แนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตและการานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะประโยคที่ว่า “จงหาปัญญา ในปัญหา ปัญหาทำให้เกิดปัญญา”

พวกเราชาว ADEQ ยังคงยืดหยัดที่จะร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันต่อไป