ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา (Common Sailor)

ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา (Common Sailor)

ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา (Common Sailor)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Neptis hylas

ลักษณะทั่วไป: ปลายหนวดมีสีส้ม ปีกบน พื้นปีกสีดำมีลายแถบสีขาวยาวเป็นแนวขวางกับลำตัวคล้ายผีเสื้อกะลาสีชนิดอื่นๆ แถบบริเวณกลางปีกคู่หลังจะแตกต่างจากผีเสื้อกะลาสีลายทึบ ปีกล่าง พื้นปีกสีน้ำตาลออกเหลือง มีแถบสีขาวคล้ายปีกบน

ขนาด: 40 – 50 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: ขณะเกาะมักกลางปีก

ถิ่นอาศัย: ป่าโปร่ง ป่าสน ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย