มอธปิงกาสาเส้นหยัก

มอธปิงกาสาเส้นหยัก

มอธปิงกาสาเส้นหยัก (-)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pingasa chlora

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกทั้งสองคู่สีขาวแกมเทา และมีเส้นหยักเป็นรูปคลื่น ปีกล่าง คล้ายปีกบน

ขนาด: 35 – 40 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย