การเลือกซื้อและใช้เครื่องซักผ้าอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า

 1. เครื่องซักผ้าที่ใส่ผ้าด้านข้าง จะใช้พลังงานในการซักน้อยกว่าเครื่องซักผ้าที่ใส่ผ้าด้านบนถึงร้อยละ 70
 2. เครื่องซักผ้าที่สามารถปรับปริมาณน้ำและผงซักฟอกได้ตามปริมาณผ้าที่ใส่เพื่อซัก
 3. เครื่องซักผ้าที่ตั้งอุณหภูมิระดับต่าง ได้ จะช่วยให้การเลือกอุณหภูมิของน้ำสำหรับการซักผ้าชนิดต่าง ๆ สอดคล้องกันมากขึ้น และช่วยลดการใช้พลังงาน
 4. การปั่นที่ความเร็วสูงภายหลังการซัก จะช่วยสลัดน้ำออกจากผ้าได้มากและใช้เวลาในการทำให้ผ้าแห้งลดน้อยลง

 

 การใช้เครื่องซักผ้า

 1. ใช้น้ำร้อนเฉพาะกรณีที่ผ้ามีการเปื้อนมาก และเมื่อต้องการสุขอนามัยมากเท่านั้น
 2. ผงซักฟอกที่ละลายในน้ำเย็นจะช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อน ในการซักผ้าได้สะอาดเท่ากับการซักในน้ำร้อน
 3. แช่และชำระล้างคราบสกปรกมากบนผ้า ก่อนซักด้วยเครื่อง
 4. ทำความสะอาดขุยผ้า และเส้นใยที่ตะแกรงกรองภายหลังการซักทุกครั้ง
 5. ซักผ้าเมื่อมีปริมาณผ้าเต็มปริมาณที่เครื่องกำหนดในการซักแต่ละครั้ง
 6. ไม่ใช้ผงซักฟอกมากเกินความจำเป็น ผงซักฟอกที่มากเกินความจำเป็นจะทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้น
 7. เลือกตากผ้าแห้งโดยใช้แสงแดด แทนการปั่น และอบผ้าแห้งด้วยไฟฟ้า