การเลือกซื้อเตาหุงต้มและเตาอบอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกเตาหุงต้มให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อเตาหุงต้ม

 1. เลือกใช้เตาหุงต้มก๊าซแทนการใช้เตาหุงต้มชนิดใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเตาหุงต้มก๊าซจะควบคุมความร้อนระดับต่าง ๆ สำหรับการหุงต้มลักษณะต่าง ๆ ได้ดีกว่าเตาหุงต้มไฟฟ้า  นอกจากนี้เตาหุงต้มก๊าซยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าเตาหุงต้มไฟฟ้า
 1. เตาหุงต้มชนิดใช้ไฟฟ้า มี 2 ลักษณะ คือ เตาที่เป็นจานโลหะนำความร้อนแบบทึบ( Solid Disk Element)  และขดลวดโลหะนำความร้อน (Electric Coil) ชนิดแรกเป็นที่นิยมใช้กันมากในยุโรป  เนื่องจากความดึงดูดใจและทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเตาหุงต้มไฟฟ้าชนิดขดลวด  ถึงแม้เตาแบบจานทึบจะร้อนช้ากว่าและใช้พลังงานมากกว่าเตาหุงต้มชนิดขดลวด  แต่เตาแบบจานทึบจะมีพื้นผิวสัมผัสกับภาชนะหุงต้มมากและดีกว่า  จะช่วยให้การหุงต้มใช้พลังงานน้อยกว่า  สำหรับภาชนะหุงต้มที่มีก้นกลมจะมีประสิทธิภาพในการหุงต้มน้อยลงและใช้พลังงานมากขึ้น
 1. เตาหุงต้มชนิดหัวเตานำความร้อนใต้แผ่นแก้วเซรามิก (Radiant Element Under Ceramic Glass) แผ่นแก้วเซรามิกที่เรียบจะทำความสะอาดได้โดยง่าย ร้อนเร็วกว่าเตาแบบจานทึบ แต่ยังช้ากว่าเตาชนิดขดลวด

“ เตาที่มีหัวเตานำความร้อนอยู่ใต้แผ่นแก้วเซรามิกมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าเตาชนิดขดลวดและเตาแบบจานทึบ  ภาชนะหุงต้มสำหรับเตาชนิดนี้จะต้องมีก้นแบนเพราะจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก ”

 1. เตาหุงต้มชนิดใช้หลอดฮาโลเจน (Halogen Elements) เป็นเตาหุงต้มชนิดใหม่ที่ใช้หลอดฮาโลเจนเป็นแหล่งให้ความร้อนผ่านผิวแก้ว หลอดฮาโลเจนให้ความร้อนเร็วและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการหุงต้มได้รวดเร็ว การหุงต้มกับเตาชนิดนี้ภาชนะหุงต้มจำเป็นต้องมีก้นเรียบ เช่นเดียวกับเตาหุงต้มชนิดหัวนำความร้อนใต้แผ่นแก้วเซรามิก  เนื่องจากพื้นผิวสัมผัสจะช่วยให้มีการนำความร้อนที่ ดังนั้นประสิทธิภาพในการให้ความร้อนจะใกล้เคียงกับเตาชนิดหัวเตาอยู่ใต้แผ่นแก้วเซรามิก เพียงแต่เตาชนิดหลอดฮาโลเจนให้ความร้อนที่เร็วกว่าเท่านั้น
 2. เตาหุงต้มชนิดเหนี่ยวนำพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (Inducter Elements) เป็นเตาหุงต้มชนิดใหม่ล่าสุด  หัวเตาชนิดนี้ส่งถ่ายคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy) ไปยังภาชนะหุงต้มโดยตรง  เป็นผลให้เตาชนิดนี้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงมาก  โดยใช้พลังงานน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเตาหุงต้มไฟฟ้าชนิดขดลวด ข้อจำกัดของเตาชนิดนี้ คือ ภาชนะหุงต้องเป็นเหล็ก สแตนเลนหรือ เหล็กเคลือบเท่านั้น  ภาชนะที่ทำด้วยโลหะอื่น เช่น อลูมินัม จะไม่สามารถใช้ได้  ทันทีที่มีการเคลื่อนย้ายภาชนะออกจากหัวเตาการให้ความร้อนแทบจะหยุดในทันที เตาหุงต้มชนิดนี้มีวางจำหน่ายในราคาค่อนข้างสูง และยังไม่สามารถบอกได้ว่าการประหยัดพลังงานจากการใช้เตาชนิดนี้จะคุ้มทนในเวลายาวนานเท่าไร
 3. เลือกซื้อเตาหุงต้มที่มีขนาดของหัวเตาต่าง กัน เพื่อประโยชน์ในการหุงต้มปริมาณมากน้อยไม่เท่ากัน
 4. เตาอบที่มาพร้อมกับเตาหุงต้ม ควรมีช่องหน้าต่างขนาดเล็กที่ป้องกันการสูญเสียความร้อนด้วยการติดตั้งฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน และชนิดที่ทำความสะอาดได้เองจะมีฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อนได้ดีกว่าชนิดที่ไม่มีการทำความสะอาดได้เอง (รูปที่ 9)
 5. เตาอบชนิดที่มีการเป่าและหมุนเวียนอากาศร้อน (Convection Oven) มีประสิทธิภาพพลังงานกว่าเตาอบทั่วไป เนื่องจากอากาศร้อนจะหมุนเวียนถ่ายเทโดยรอบอาหารที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง มีการกระจายความร้อนได้ดีกว่า ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการประกอบอาหารสั้นลง และที่อุณหภูมิต่ำกว่า  โดยทั่วไปการประกอบอาหารด้วยเตาอบชนิดที่มีการหมุนเวียนอากาศร้อน จะประหยัดพลังงานได้ถึงหนึ่งในสาม

การเลือกเตาหุงต้มให้ประหยัดพลังงาน

การหุงต้มที่มีประสิทธิภาพ

 1.  ใช้น้ำเย็นในการชำระล้างภาชนะแทนการใช้น้ำร้อน  จะช่วยลดการใช้พลังงานในการทำน้ำให้ร้อน เมื่อต้องการล้างภาชนะล้างภาชนะหุงต้ม หรือภาชนะรองรับอาหาร  ซึ่งการล้างด้วยน้ำเย็นจะสามารถกำจัดคราบไขมันได้ดีกว่าการล้างด้วยน้ำร้อน ไขมันจะจับตัวกันได้ดีในน้ำเย็นและสามารถล้างออกได้โดยง่าย
 2. เมื่อมีการต้มของเหลวทุกชนิด ควรปิดฝาภาชนะหุงต้มให้มิดชิด
 3. เลือกใช้กระทะหรือหม้อไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับการหุงต้มปริมาณน้อยแทนการใช้หัวเตาหุงต้มที่มีขนาดใหญ่
 4. เมื่อหุงต้ม ถังเตาก๊าซไม่ควรปล่อยให้มีเปลวไฟลุกสูงเกินความจำเป็น
 5. เมื่อมีการใช้เตาอบ ควรอบอาหารหลายอย่างพร้อมกัน เตรียมเตาอบในช่วงเวลาไม่เกิน 5 นาที และเปิดเตาอบ 10 นาทีล่วงหน้า เพื่อให้ความร้อนที่สะสมในเตาอบช่วยทำให้อาหารสุกตามต้องการ
 6. รักษาความสะอาดบริเวณหัวเตาและพื้นผิวสัมผัสกับภาชนะหุงต้ม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด
 7. เลือกภาชนะหุงต้มที่สอดคล้องกับขนาดของหัวเตาในการหุงต้มอาหาร
 8. เลือกใช้เตาอบไมโครเวฟให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเฉพาะปริมาณไม่มากและต้องการความรวดเร็ว เช่น การอุ่นอาหาร ต้มเดือดปริมาณน้อย ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก

 

เลือกเตาไมโครเวฟให้ประหยัดพลังงาน

เตาอบไมโครเวฟ

เตาอบไมโครเวฟ ไม่ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเตาหุงต้มทั่วไป  แต่การอุ่นอาหาร ละลายน้ำแข็ง การทำป๊อบคอร์น และผักจะมีความเหมาะสมมาก  เมื่อมีโอกาสที่จะใช้เตาอบไมโครเวฟในการเตรียมอาหารแทนการใช้เตาหุงต้มทั่วไปจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก

 

 การใช้เตาอบไมโครเวฟบ่อยครั้งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการหุงต้มอาหารได้มากถึงร้อยละ 20

 

การเลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟ

 1. เลือกเตาอบไมโครเวฟที่สามารถอบเกรียม ละลายน้ำแข็ง และมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในอาหาร
 2. เตาอบไมโครเวฟขนาดเล็กจะใช้พลังงานน้อย เลือกซื้อเตาอบไมโครเวฟที่มีขนาดและขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ
 3. เตาอบไมโครเวฟที่สามารถทำให้อาหารร้อนและสุกเกรียมได้ จะดีกว่าเตาอบไมโครเวฟที่ทำให้ร้อนได้อย่างเดียว

 

การใช้เตาอบไมโครเวฟ

 1. ใช้ในการอุ่นอาหารปริมาณน้อย จะเหมาะสมกว่าการอุ่นอาหารปริมาณมาก
 2. เลือกใช้ภาชนะสำหรับเตาอบไมโครเวฟที่ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินปริมาณอาหารที่ต้องการอุ่น