กะเพรา

กะเพรา Holy basil, Thai basil ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L. วงศ์  Labiatae ชื่อท้องถิ่นอื่น  กะเพรา กะเพราขน กะเพราขาว…

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว  Yard Long Bean ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis (L.) Verdc. วงศ์  Fabaceae หรือ Leguminosae ชื่อท้องถิ่นอื่น…

ถั่วพู

ถั่วพู  Winged Bean ชื่อวิทยาศาสตร์  Psophocarpus tetragonolobus วงศ์  Fabaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น ถั่วปู ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้เลื้อย…

ตะไคร้

ตะไคร้ Lemongrass ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon citratus วงศ์ Graminae ชื่อท้องถิ่น จะไคร (ภาคเหนือ), หัวซิงไค (ภาคอีสาน),…