ฟักแฟงหรือฟักเขียว

ฟักเขียว Winter melon ชื่อวิทยาศาสตร์ Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. วงศ์ CUCURBITACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น มะฟักหอม (แม่ฮ่องสอน),…

ผักชีลาว

ผักชีลาว Dill ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum graveolens L. วงศ์ APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักชีเมือง (น่าน),…

ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลี leaf mustard ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica juncea(L.) Czern. วงศ์ CRUCIFERAE, BRASSICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชปีเดียว…

ผักกวางตุ้งดอก

ผักกวางตุ้งดอก Mockpak choi, caisin  ชื่อวิทยาศาสตร์  Brassica rapa L. วงศ์ CRUCIFERAE , BRASSICACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักกาดเขียวกวางตุ้ง…

ผักกาดขาว

ผักกาดขาว Chinese Cabbage ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica pekinensis L. วงศ์ : Cruciferae ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักกาดขาวปลี, แปะฉ่าย,…

คะน้า

คะน้า Chinese Kale ชื่อวิทยาศาสตร์  Brassica alboglabraL.H. Bailey วงศ์ CRUCIFERAE, BRASSICACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น จีนกวางตุ้งเรียกว่า…

ผักกาดหอม

ผักกาดหอม Lettuce ชื่อวิทยาศาสตร์  Lactuca sativa L. วงค์ (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE) ชื่อท้องถิ่น ผักกาดยี (ภาคเหนือ),…