เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในการมอบจักรยานจาก คุณอัญชลี มุตตามระ จำนวน 10 คัน ให้กับ พระครูใบฎีกาทรงพล ชยนนฺโท วัดศรีรัตนาราม จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปให้น้องๆนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเดินทางไปโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบบุญในครั้งนี้