เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมาตัวแทนจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ามร่วมรับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนด้านการเลิกสูบบุหรี่ในงาน รวมพลังเครือข่ายผู้ท้าชวน 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันของกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านรองปลัดกรุงเทพมหนานคร ท่านวันทนีย์  วัฒนะ เป็นประธานในพิธี โดยในงานช่วงเช้ามีการจัดเสวนาในหัวข้อ “กรุงเทพฯก้าวต่อไปเพื่อช่วยผู้เสพเลิกใช้ยาสูบ” และในช่วงบ่ายมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ และเป็นแบบอย่างของการเลิกสูบบุหรี่รวมทั้งสิ้น 25 โล่ สมาคมฯขอขอบคุณสำนักอนามัยซึ่งเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ ที่ได้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับทางสมาคมฯ เราจะยังคงทำหน้าที่และพัฒนาการทำงานที่เพื่อสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างต่อไปอย่างเต็มกำลัง