กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (OD) ADEQ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (OD) ADEQ ประจำปี 2562 ณ โกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมสรุปการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและทบทวนปัญหาและร่วมหาแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้เปิดใจสานความสัมพันธ์ มองให้เห็นคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของผู้อื่น หลอมรวมเป้าหมายตัวเองและองค์กรเป็นหนึ่งเดียว