Entries by editor

ค่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

         เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดศูนย์ฯต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย เข้าสู่ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่่แฝงไปด้วยสาระการเรียนรู้ วันแรกเริ่มเรียนรู้ถึงเรื่องราวกว่าจะได้มา 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากนั้นช่วงเย็นเข้าผจญภัยในโลกไร้ตะวันกันอย่างตื่นเต้น สนุกสนาน เมื่อจบกิจกรรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่อยากให้พลังงานหมดไปจากโลกนี้เลยจริงๆ” เข้าสู่วันที่สอง เป็นวันแห่งการหาเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา โดยการเข้าสถานีการเรียนรู้ 5 สถานีที่ครอบคลุมเรื่อง การใช้น้ำ,การจัดการพลังงานและการจัดการขยะ จบกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับ 2 วัน 1 คืน ศูนย์รวมตะวัน ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และนักเรียนแจงร้อนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับใหม่อีกครั้ง  

ผู้บริหารและพนักงานจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมตะวัน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 40 ท่านเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์รวมตะวัน ทางคณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่โดยรวม และสถานีต่างๆ เช่น บ้านประหยัดพลังงาน,รู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง และรู้จัดการขยะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสะแกราชเป็นอย่างสูง โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง  

ค่ายครูและนักเรียนอนุรักษ์พลังงานภายใต้ โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง

     วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2560  ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับและจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนอนุรักษ์พลังงาน จากโรงเรียนโดยรอบโรงไฟฟ้า ที่รับผิดชอบโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ภายใต้ โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 60 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่การตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้นจะเป็นไปในรูปแบบคู่ขนานทั้งครูและนักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน บางกิจกรรมคุณครูจะเป็นผู้สังเกตการณ์ บรรยายกาศกรุ่นไปด้ยความสนุกสนานและมิตรภาพ ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ให้โอกาสศูนย์รวมตะวันได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง

,

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560

       เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย  เข้าสู่ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์รวมตะวัน ครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งยังคงบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สานสามัคคีระหว่างนักเรียนที่เข้าค่ายอย่างแนบแน่นผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การแบ่งปัน ความรับผิดชอบ และวินัยในด้านต่างๆ รวมถึงการนำความรู้จากในห้องเรียนออกมาใช้จริงนอกห้องเรียน เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณโรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัยไว้ ณ โอกาสนี้ โอกาสหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์รวมตะวันจะได้ต้อนรับอีกครั้ง

,

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 1

       เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (gifted) และคณะครูเข้าร่วมกว่า 80 คน ซึ่งค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียน สู่การลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานเป็นทีม เพิ่มเติมอีกด้วย ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางโรงเรียนฯที่ได้มอบความไว้วางใจให้ศูนย์ตะวันได้บริการทางวิชาการ พบกันอีกครั้งในรุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 ตุลาคมนี้