Entries by editor

พลาสติกมีประโยชน์ถ้าใช้ได้นาน พลาสติกมีโทษถ้าไม่นำไปใช้ใหม่

  วัสดุต้นกำเนิดของพลาสติก มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมหรือก๊าชธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ในขั้นตอนการนำวัสดุต้นกำเนิดเหล่านี้ออกมาจากแหล่งธรรมชาติรวมทั้งการกลั่น การรั่วไหลจากการขนส่งบนเส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ ได้ทำให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมอย่างมากและโดยส่วนมากที่พูดถึงพลาสติกยังไม่ได้รวมเข้าไปในผลกระทบจากการนำผลิตภัณฑ์พลาสติกมาใช้ ซึ่งถ้าจะพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแล้ว การผลิตและการใช้พลาสติกได้ทำให้เกิดมลพิษอย่างมาก ในขั้นตอนการผลิตพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เป็นต้นเหตุของการปล่อยมลพิษที่สำคัญ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง สารพิษต่อระบบประสาท และการแปรปรวนของฮอร์โมนในคนและสัตว์ มลพิษที่เกิดจากการแปรรูปเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้รั่วไหลและปนเปื้อนในระบบนิเวศ ทางน้ำ ดิน และอากาศ ที่พบได้มาก ได้แก่ สารประกอบไวนิลคลอไรด์ หรือ PVC สารไดออกซิน (ที่อยู่ใน PVC) เบนซิน (ที่อยู่ในโพลีสไตรีน) พาเลท (ที่อยู่ใน PVC) ฟอร์มาลดีไฮด์และบีสฟินอลเอ หรือ BPA (ที่อยู่ในโพลี-คาร์โบเนท) ในขั้นตอนของการใช้พลาสติก เป็นที่ทราบและยอมรับในความคงทนอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของการใช้งานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ในระหว่างการใช้ประโยชน์อาจจะปล่อยก๊าชพิษออกมา เช่น สเปรย์โฟม หรือ กลิ่นของ PVC ขณะใช้งาน รวมทั้งการสมดุลขณะติดตั้งที่อาจจะเกิดฝุ่นผงจากการตัด ฝน หรือขัดถู ซึ่งผู้ติดตั้งส่วนใหญ่ก็เพิ่มความระมัดระวัง รวมทั้งการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พลาสติกในสถานที่เก็บอาจจะมีกลิ่นพลาสติกที่ทำให้มีความยากลำบากในการระมัดระวังการหายใจขณะปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการกำจัดผลิตภัณฑ์พลาสติกภายหลังการใช้ประโยชน์ เป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศมากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการในการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ความคงทน […]

ค่ายครอบครัวรุ่นใหม่ รู้กิน รู้ใช้ รู้รักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2— 10 -11 พย. 61

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านบางจากอีกครั้งพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายมาให้ชุ่มฉ่ำกับ ค่ายครอบครัวรุ่นใหม่ ใหม่รู้กิน รู้ใช้ รู้รักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2 โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำสมาชิกซึ่งเป็นครอบครัวที่อยู่บริเวณรอบๆโรงกลั่นน้ำมันบางจากมาเข้าค่ายในครั้งนี้ ถึงแม้จะมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะสิ่งที่มีมากกว่าคือ ความสนุกสนานและอบอุ่นของความผูกพันธ์ในครอบครัว เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ไปเรียนรู้ถึงผลกระทบและความยากลำบากของการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละยูนิต ต่อด้วยกิจกรรมอาหารจานเด็ด LCA สนุกสนานกับการร่วมเลือกวัตถุดิบและการประกอบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมภาคกลางคืนกับการฝึกทักษะชีวิตจะอยู่กันอย่างไรในโลกไร้ตะวัน ช่วงเช้าวันที่ 2 โชคดีที่ฝนไม่ตก เรามีโอกาสได้ไปสะพายกล้องส่องนกกันอย่างเพลิดเพลินใจ ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเราได้จัดกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรกความรู้ผ่านสถานีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม,น้ำใช้ รู้ใช้น้ำ,การจัดการขยะและพลังงานเพื่อโลกสวย เพื่อเป็นบทสรุปและเป็นแนวทางให้แต่ละครอบครัวนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป สมาคมฯขอขอบคุณบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้เราจัดประสบการณ์ดีๆเพื่อสานสัมพันธ์ให้ครอบครัวและชุมชนมีความรักและผูกพันธ์อย่างเน้นเฟ้นมากขึ้น เราเชื่อว่าครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญที่มีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆรวมถึงเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

พัฒนาทักษะชีวิตผ่านค่ายรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ดูเหมือนมีทุกอย่างเพียบพร้อม เทคโนโลยีถูกพัฒนาเพื่อสร้างความสะดวกสบายง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส แต่สิ่งหนึ่งที่ยังดูเหมือนเป็นหลุมดำของความสะดวกสบาย คือ เราได้สูญเสียทักษะชีวิตที่เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองไปหลายๆอย่างโดยที่ไม่รู้ตัว หันไปดูเด็กๆที่อยู่รอบตัวจะพบว่าทักษะบางอย่างที่ดูว่าเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว เช่น การตักข้าวทานเอง,การล้างจานเอง,การกวาดบ้าน,การอาบน้ำเอง หรือแม้กระทั่งการก้มลงผูกเชือกรองเท้ายังกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กบางคน ยังไม่รวมถึงการไปอยู่กับเพื่อนๆให้ได้โดยที่ไม่ไปโวยวายหรือแย่งของคนอื่นเขาจนเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ ทักษะชีวิต นั้นเอง เรื่องของทักษะชีวิตนั้นไม่สามารถจะบ่มเพาะผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้ได้ เพราะเรากำลังพูดถึงโลกเห็นความเป็นจริง ปัจจุบันเนื้อหาความรู้ต่างๆพร้อมที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ ผ่านทางออนไลน์ เหมือนที่เรียกกันเล่นๆว่า อาจารย์กู(เกิล) หรือ อาจารย์ยู(ทูบ) มีความรู้มากกมายอยากรู้อะไรแค่ค้นหาก็ได้รู้แล้ว แต่เรื่องของทักษะชีวิตนั้นไม่สามารถจะบ่มเพาะผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้ได้ เพราะเรากำลังพูดถึงโลกเห็นความเป็นจริงที่เด็กๆต้องลงมือทำอย่างมีความสุข จนมีแรงจูงใจที่จะทำซ้ำๆ สุดท้ายกลายเป็นความเคยชินและกลายเป็นทักษะติดตัวในที่สุด แนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กๆนั้นจะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัว เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น การตักข้าวทานเอง,อาบน้ำเอง เริ่มจากรับผิดชอบตัวเองจากนั้นค่อยต่อยอดไปสู่เรื่องความรับผิดชอบที่เป็นส่วนรวม เช่น การกวาดบ้าน,ซักผ้า,ทำกับข้าว แต่คุณพ่อคุณบางบางคนก็มองกว้างขึ้นว่าอยากให้ลูกๆได้ฝึกทักษะชีวิตแบบสังคมวงกว้างขึ้น แปลกใหม่และมีความท้าทายมากขึ้น ทางเลือกหนึ่งทางที่มักหนึ่งถึง คือ การส่งคุณลูกเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานมากมายที่ทำเรื่องนีได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจ 30 ปีที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้จัดทำเป็นค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการเกี่ยวกับทักษะชีวิตให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติตลอด 3 วัน 2 คืนโดยหากอ้างถึงองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิตตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้สรุปไว้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่กิจกรรมในศูนย์ฯมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตมีดังนี้ ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) กิจกรรมเกมส์ในสถานีมักจะมีโจทย์ท้าทายความคิดและการตัดสิน ให้เด็กๆได้ฝึกการตัดสินใจและยอมรับผลที่ตัวเองตัดสินใจด้วยเหตุผลที่พี่ๆที่ศูนย์รวมตะวันเตรียมเฉลยไว้ให้ […]

นกแอ่นบ้าน (House Swift)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Apus nipalensis ลักษณะ : ปลายปีกมน ลำตัวดำเคลือบน้ำเงิน คอและตะโพกขาวชัดเจน ปลายหางตัดหรือเว้าเล็กน้อย ขนาด : 15 cm ถิ่นอาศัย : ส่วนใหญ่พบพื้นที่โล่งในพื้นที่ราบ บางครั้งพบเหนือป่า ทำรังตามโพรงถ้ำบนเกาะกลางทะเล ชายคาตึกและอาคารสูง สถานะ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก   ฟังเสียงนกแอ่นบ้าน (House Swift)

นกจาบดินอกลาย (Puff-throated Babbler)

  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pellorneum ruficeps ลักษณะ : ลักษณะที่เด่นชัดคือมีกระหม่อมสีแดงน้ำตาล มีคิ้วขาว ขนคอสีขาวเป็นปุย ด้านท้องมีลายขีดสีน้ำตาลเข้ม ด้านหลังไม่มีลาย นกที่ยังโตไม่เต็มที่ จะมีสีที่ค่อนข้างทึม ด้านท้องไม่มีลายขีด ขนาด : 17 cm เสียงร้อง : “วี-วี๊-เวี้ยว” ฟังคล้าย “ปวด-ท้อง-เยี่ยว” หรือเป็นท่วงทำนองสูงต่ำ “ถุยทิทิทิ ทิวิ ทิทิทิ” ถิ่นอาศัย : ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่น ป่าละเมาะ ป่าไผ่ จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1800 m   ฟังเสียงนกจาบดินอกลาย (Puff-throated Babbler)