Entries by editor

ชี้จุดรั่วไหลพร้อมแนวทางแก้ไขการใช้พลังงานในอาคาร

ชี้จุดรั่วไหลพร้อมแนวทางแก้ไขการใช้พลังงานในอาคาร การเปิดประตู – หน้าต่างทิ้งไว้ขณะที่มีการปรับอากาศ ปรับอากาศห้องที่รั่ว ติดตั้งและใช้พัดลมระบายอากาศไม่เหมาะสม ติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีการปรับอากาศ เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านอกเวลาทำการ ปล่อยน้ำรั่วไหลเปลืองทั้งน้ำเปลืองทั้งไฟ ขึ้นลงชั้นเดียวกดลิฟท์ทุกครั้ง   การเปิดประตู – หน้าต่างทิ้งไว้ขณะที่มีการปรับอากาศ ช่องเปิดของห้องที่มีการปรับอากาศจะทำให้มีการสูญเสียความเย็นและเพิ่มการถ่ายเท     ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้นและใช้ไฟฟ้ามากเกินความจำเป็น นอกจากนี้จะทำให้มีอายุการใช้งานสั้นลง และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่มีการสูญเสียมาก ประตูเข้า – ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศ หน้าต่าง ช่องแสงและช่องลมที่มีการเปิด – ปิดบ่อยครั้ง หน้าต่างและช่องลมที่มีม่านปิด ผ้าม่านที่ปิดจะทำให้ไม่เห็นว่าช่องลมและหน้าต่างถูกเปิดทิ้งไว้ ประตูเข้า – ออก ระหว่างห้องทำงานกับห้องน้ำ และกับห้องอื่น ประตูช่องบันไดระหว่างชั้น ประตูลิฟท์ แนวทางแก้ไข ติดตั้งข้อความเตือนให้มีการเปิดประตู ช่องแสง ช่องลมและหน้าต่าง ติดตั้งอุปกรณ์ เปิด – ปิด ประตูอัตโนมัติ เพื่อช่วยปิดประตูทั้งชนิดบานเปิดและบานเลื่อนเพื่อลดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อน ติดตั้งประตูหน้าลิฟท์ ปรับอากาศห้องที่รั่ว ช่องเปิดในห้องที่มีการปรับอากาศจะทำให้มีการสูญเสียความเย็นและมีการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศเป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงาน และใช้ไฟฟ้าในการ      ปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น ทำให้การควบคุมอุณหภูมิมีความยุ่งยากและขาดประสิทธิภาพ การทำงานอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นของเครื่องปรับอากาศจะทำให้มีการสึกหรอ   ลดอายุการใช้งานและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากขึ้น […]

ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา

แต่ก่อนเห็นฝนตกก็ดีใจที่จะมีน้ำใช้ในการผลิต  ข้าวปลาอาหารจะเพียงพอต่อการกินและการส่งออก  แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ทันเห็นฝนเลย  เพียงได้ยินคำเตือนช่วงหลังข่าว ก็เกิดความวิตกกังวลว่าน้ำท่วมอีกหรือเปล่า  จะกลับบ้านลำบากไหม  จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อจะได้ไม่ลำบากเมื่อฝนตกหนักตามคำเตือน  ความแปรปรวนของภูมิอากาศ  ฟ้าฝนได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น ขณะที่พื้นที่รองรับน้ำฝนมีขีดความสามารถในการดูดซับและชลอการไหลของน้ำฝน  จากที่สูงให้ไหลช้าลงได้ลดลงตามลำดับ  แต่ก่อนป่าไม้ที่ปกคลุมบนภูเขาช่วยทำหน้าที่ดูดซับและชลอการไหลของน้ำภายหลังฝนได้เป็นอย่างดี  แต่พื้นที่ป่าที่ลดลง  ทำให้น้ำปริมาณมากที่ตกลงมาไหลบ่าลงสู่พื้นที่ราบอย่างรวดเร็ว  ทำความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน  และชีวิต เป็นจำนวนมาก  และเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ      อะไรเป็นปัจจัยทำให้พื้นที่รองรับน้ำฝนซึมซับน้ำได้ลดน้อยลง  คำตอบ ก็คือ การลดน้อยลงของพืชพรรณที่ปกคลุมดิน  การที่ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  การฟื้นตัวของป่าธรรมชาติเป็นไปด้วยความยากลำบาก  เพราะเมล็ดพันธุ์จากป่ามีโอกาสงอกได้น้อยลงเนื่องจากการลดน้อยลงของสัตว์ป่าที่ถูก ล่า ฆ่า จับ และถูกแย่งอาหารอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ไม่มีสัตว์ป่าทำหน้าที่กระจายเมล็ดพันธุ์ให้ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติ อาหารของสัตว์ป่าถูกยื้อแย่งออกมากินและขายโดยชาวบ้านและชาวเมืองเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  จากความเคยชิน  ความชอบ และรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนหลายคนหลงไปว่าเป็นอาหารของตนเอง  ไม่เกี่ยวกับสัตว์ป่า หรือระบบนิเวศแต่อย่างใด เป็นเหตุให้พันธุ์ไม้ในป่าเสื่อมโทรมเร็งลง   พืชพรรณที่ถูกเก็บรวบรวมเหล่านี้  เป็นอาหารจานโปรดของใครต่อใครหลายคนมาเป็นเวลานาน  ถึงแม้จะมีใครบอกกล่าวว่าไม่ดีไม่ถูกต้องเพราะเป็นอาหารสัตว์ป่า  เป็นพืชพรรณที่ช่วยยึดเหนี่ยวผิวดินไม่ให้ถูกกัดเซาะเมื่อคราวฝนตก และน้ำหลาก  เป็นพืชพรรณที่จะช่วยชลอการแพร่กระจายไฟป่า  เป็นพืชพรรณที่จะช่วยปรับแต่งดินให้มีความพร้อมที่จะรองรับการงอกและเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ในป่าเพื่อสืบทอดภาระในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้ยาวนานที่สุด  จะด้วยเหตุผลและความสำคัญต่อ การฟื้นตัวของป่า  หรือการดำรงคงอยู่ของป่าและระบบนิเวศในป่า อย่างไรก็ตาม การรับรู้เหตุผลดังกล่าวจะช่วยยับยั้งคนบางคนมิให้ตามหาซื้อและบริโภคได้เท่านั้น  ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังซื้อหาและบริโภคอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งการส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศ  ที่จะเป็นปัจจัยช่วยเร่งรัดให้เกิดการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศจนยากที่หยุดยั้งไว้ได้ ถ้าการรับรู้ความเสียหายและความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาค          […]

24 วิธีขับขี่อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การใช้โทรศัพท์ ช่วยลดการเดินทางและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การค้นหาข้อมูลจากสมาทร์ทโฟนผ่านเว็บไซต์เพื่อค้นหาอย่าง google และการใช้โทรศัพท์ก่อนตัดสินใจใช้รถยนต์ เพื่อตรวจสอบว่าร้านหรือสถานที่ที่ต้องการไปยังเปิดทำการอยู่ บุคคลที่ต้องการพบยังไม่ออกไปไหนและสิ่งของที่ต้องการใช้ยังมีจำหน่ายที่ร้านค้าที่ต้องการจะไปและการติดต่อสอบถามและสั่งซื้อทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ให้บริการหรือจำหน่าย จะช่วยลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นลง นอกจากนี้ การพูดคุยทางโทรศัพท์สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เวลาและน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางได้ 2. วางแผนเส้นทางและจัดกลุ่มกิจกรรมที่ต้องทำไว้ด้วยกันช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การเดินทางระยะสั้นๆ จะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก    เนื่องจากการทำงานของเครื่องยนต์จะให้ประสิทธิภาพต่ำในระยะทางสั้นๆ  ดังนั้น ผู้เดินทางควรจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของกิจกรรมและที่หมายปลายทางให้สอดคล้องกับเส้นทาง ช่วงเวลาการเดินทาง และความหนาแน่นของการจราจรในแต่ละช่วงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงและลดการเสียเวลาและการสูญเปล่าของน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง   ลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน และลดมลพิษด้วยการใช้บริการขนส่งมวลชน ใช้บริการขนส่งมวลชน หรือรถโดยสารที่จัดบริการเฉพาะกลุ่มและเส้นทาง เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและลดความคับคั่งของการจราจรจากการเดินทางที่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นการใช้บริการรถรับส่งพนักงานของหน่วยงาน การใช้รถรับส่งนักเรียน และการใช้รถร่วมกันบางช่วงหรือตลอดเส้นทางของการเดินทาง   ปรับที่นั่ง กระจกมองหลังและมองข้างก่อนติดเครื่อง ช่วยลดการสิ้นเปลือง บ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องจอดรถข้างทาง  เพื่อปรับที่นั่ง  พนักพิง  กระจกมองข้าง  หรือกระจกมองหลัง  ภายหลังขับออกจากที่จอดได้สักครู่ การขับรถลักษณะนี้ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  และขัดขวางการจราจรของผู้อื่น รวมทั้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  ผู้ขับขี่จึงควรสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของการขับขี่ด้วยการปรับตำแหน่งที่นั่ง  พนักพิง  กระจกมองข้างและกระจกมองหลังทุกครั้ง  ก่อนติดเครื่องยนต์เพื่อลดการสิ้นเปลืองดังกล่าว   ออกรถอย่างนุ่มนวลช่วยลดการสิ้นเปลือง การสตาร์ทเครื่องยนต์และออกตัวด้วยความเร่ง จะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าการสตาร์ทและค่อยๆ ออกตัวอย่างนุ่มนวลได้มากถึงร้อยละ 50 ไม่ควรเหยียบคันเร่งทันทีและมากเกินไปเมื่อออกรถจากที่จอดซึ่งจะทำให้เกิดการกระชากของรถ     ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้นึกว่ามีไข่ไก่อยู่ระหว่างเท้ากับคันเร่งของรถยนต์ และจะต้องค่อยๆ […]

สงครามเคมีใกล้ตัวที่เรามีส่วนทำให้เกิด

พอพูดถึงสงครามทุกคนก็กลัวกันทั้งนั้น  อาวุธที่นำมาใช้ก็มีอานุภาพรุนแรง มากขึ้นตามลำดับเช่นฆ่าทั้งผู้คนและสัตว์ทุกชนิด  นอกจากนี้ยังทำลายระบบนิเวศ   พืชพรรณ   ดิน และน้ำจนยากต่อการฟื้นสภาพอีกนาน  ยิ่งเจออาวุธเคมีด้วยแล้ว  ผลตกค้างจะยาวนานจนกำหนดไม่ได้เพราะอาจมีผลต่อพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่เราต้องพึ่งพาและใช้เป็นอาหาร  แต่พอสงครามไม่เกิดขึ้นหลายคนก็โล่งอกไม่ต้องกังวลอะไร  และก็ขอให้การเผชิญหน้าทั้งในตะวันออกกลางและที่อื่น ๆ จะยุติลงได้  แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าการสู้รบจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามพวกเราทุกคนต้องรับผลกระทบจากอาวุธเคมีโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  และเป็นอาวุธเคมีที่ถูกนำมาใช้ใกล้ตัวเราทุกวันเป็นเวลาหลายปี  ติดต่อกันมาแล้ว เพียงแต่เราไม่มีความรู้และความเข้าใจเพียงพอว่าอาวุธร้ายแรงเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไร แต่ที่น่าแปลกที่สุดก็คือเราเป็นผู้ที่มีส่วนให้มีการนำอาวุธเคมีมาใช้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธเคมีที่อันตรายมากกลับไม่ใช่แนวพรมแดน  หรือสนามรบแนวหน้าที่ไหน  แต่เป็นพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเรานี่เอง ที่เกษตรกรเอาอาวุธเคมีมาห้ำหั่นศัตรูพืชหลายต่อหลายชนิด  ตลอดทั้งปีและทุกฤดูกาลเพาะปลูก เหตุที่ว่าเราเป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการนำเอาอาวุธเคมีเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นนั้นเนื่องจากวิถีการบริโภคที่ไม่หลากหลายทั้งผักและผลไม้  การบริโภคซ้ำซากอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้มีการปลูกพืชน้อยชนิดลง  ด้วยมุ่งตอบสนองความต้องการพืชผักและผลไม้ยอดฮิตที่เป็นที่ต้องการสูงของตลาด  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแพร่ระบาดของศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  และเพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน  เกษตรกรก็ต้องปกป้องผลผลิตของตนเองด้วยการใช้ยาและสารเคมีหลายชนิดและปริมาณมาก เพื่อฆ่าและทำลายศัตรูพืชทุก ๆ ระยะ การเติบโตของพืช  และยิ่งมีการบริโภคนอกฤดูกาลของผักและผลไม้ยิ่งทำให้การเพาะปลูกของเกษตรไม่จำกัดอยู่ในขอบเขตที่ธรรมชาติจะเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตได้ดีเท่านั้น  เกษตรกรจะปลูกด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ  อาหาร และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช  เมื่อเติบโตดีแล้ว มีการรบกวนของศัตรูพืช เกษตรกรก็จะปกป้องผลผลิตด้วยการใช้สารเคมีที่สามารถทำลายศัตรูพืชได้โดยทันที ซึ่งจะต้องมีความรุนแรงและเป็นอันตรายมาก  และโดยทั่วไปแล้ว  เพื่อให้ได้ผลในการกำจัดศัตรูพืชอย่างแท้จริง  เกษตรกรจะใช้ปริมาณมาก  สารเคมีเพียงไม่ถึงร้อยละสิบที่มีผลต่อศัตรูพืชอย่างจริงจังที่เหลืออีกร้อยละเก้าสิบจะตกค้างอยู่ที่พืช ผลผลิต ดิน และน้ำในแหล่งเพาะปลูก  ซึ่งก็จะถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคทางบ่วงโซ่อาหารในเวลาต่อมา สงครามที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธเคมีที่แท้จริงและอันตรายต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางมิใช่สงครามระหว่างชนชาติหรือลัทธิที่มีการเผชิญหน้ากันอยู่  ประเทศไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนการสู้รบในทุกภูมิภาคทั่วโลกมากนัก  แต่คนไทยผู้บริโภคก็ยังได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้แย่งชิงผลผลิตจากการเกษตรในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ถ้าอยากให้ผลกระทบดังกล่าวมาถึงตัวผู้บริโภคและพวกเราทุกคนน้อยลง  และอยากให้ความรุนแรงจากการใช้อาวุธเคมีในการสู้รบเพื่อแย่งชิงผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง  พวกเราจะต้องหันมาบริโภคพืชผักและผลไม้ที่หลากหลายกว่านี้  […]

โลกสีน้ำเงินแสนสวย

  นักบินอวกาศชาวอเมริกันถึงกับตะลึงกับภาพประทับใจของโลกที่เราอาศัยอยู่ที่เห็นพื้นน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม  ผืนแผ่นดินสีเขียวและน้ำตาลสมกับชื่อบลูแพนเน็ต  หรือดาวเคราะห์สีน้ำเงิน   ที่เรียกกันมาจนติดปาก  เป็นความสวยงามในห้วงอวกาศที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง  ขนาดเห็นกันบนแผ่นภาพที่ถูกถ่ายทอดกันมาหลายต่อหลายครั้งยังน่าประทับใจเลย  แล้วคนที่ได้เห็นของจริงด้วยตาตนเองจะรู้สึกตื่นตาตื่นเต้นมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณ  โลกกลม ๆ สีสดใสบนพื้นสีดำของห้วงอวกาศ  ช่างสวยงามและน่าอยู่จริง ๆ จากภาพประทับใจดังกล่าวทำให้นักบินหลายคนเกิดแง่คิดและเห็นสัจธรรมหลายประการ เป็นต้นว่า มีโลกอยู่ใบเดียวจริง ๆ ในห้วงอวกาศที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ได้อย่างสบาย  และทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่บนโลกใบนี้  ไม่มีท่อ ไม่มีแผ่นใด ๆ ยื่นออกไปที่จะสามารถ    รองรับหรือผลักดันของเสีย และของเหลือใช้ไปรวมไว้ได้  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการและไม่ต้องการจะต้องอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้น  ทั้งในวันนี้และตลอดไป แต่ความตระหนักของนักบินกับผู้บริโภคดูจะแตกต่างกันอย่างมาก  คนจำนวนไม่น้อยยังใช้ชีวิตและเชื่อว่าจะมีที่รองรับของเหลือทิ้งและของเสียที่ไม่ต้องการอย่างเพียงพอ  จึงได้ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและใช้แล้วทิ้ง  จนติดเป็นความเคยชิน  ของใช้จำนวนมากถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  ด้วยวัสดุปรุงแต่งที่มีความ  คงทนและไม่ย่อยสลายได้โดยง่าย  แต่ถูกนำมาใช้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และโยนทิ้งไป  ทั้ง  ๆ ที่วัสดุยังไม่เสื่อมสภาพ กลายเป็นภาระในการกำจัด และจัดการที่มีค่าใช้จ่ายสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย  บางครั้งยังเชื่อกันว่า  ผู้บริโภคจำนวนมากเหล่านี้  มีพฤติกรรมสิ้นเปลืองเพราะไม่ทราบและไม่เข้าใจ เมื่อทราบและเข้าใจแล้ว  ก็คงจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสิ้นเปลืองได้  แต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นเช่นนั้น  ปัญหารอบ ๆ ตัวเรา ก็คงจะลดลงไปได้มาก นอกจากจะทราบและเข้าใจแล้วยังต้องมีแรงจูงใจที่ดีอีกด้วย ห้างร้านจำนวนมากโหมโฆษณาการลดราคาสินค้าในเทศกาลต่าง […]

พลังงานถูกนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่างไร ?

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมร่มรื่นและผูกพันกันแน่นหนาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสมาชิกในชุมชนเดียวกัน การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความสงบสุข ใช้เวลาหลังจากเสร็จภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประจำวันเพื่อการพักผ่อน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น ชีวิตที่เรียบง่ายเหล่านี้หายไปจากเมืองใหญ่หมดแล้ว ผันแปรเป็นชีวิตที่เร่งรีบและแข่งเวลา ใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้านหมดเวลากับการเดินทาง แทบไม่เห็นหน้าพูดคุยกับคนในบ้าน วิถีชีวิตห่างไกลจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ผู้คนเริ่มมีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเอื้อให้คนทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่อง ยิ่งใช้เวลากับการเดินทางมาแสวงหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต ระหว่างการเดินทางกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ความเคยชินกับความสุขและความพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งระหว่างการเดินทางและภายในอาคาร ได้ผูกพันให้กับชีวิตพึ่งพาการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น   ชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทที่เคยพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้ มาจากการเพาะปลูกที่ใช้แสงแดด เมล็ดพันธุ์และแรงงานเป็นวัตถุดิบ ได้เปลี่ยนไปใช้วิถีการผลิตที่ไม่เหมือนเดิม เกษตรกรใช้เวลาในกิจกรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาไดมาจากการเพาะปลูกที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ที่ตอบสนองต่อสารเคมีที่เร่งการเจริญเติบโตได้ดี แสงแดด แรงงานคนและเครื่องจักรกลการเกษตรจากการทุ่มเททำการเกษตรอย่างไม่เคยมีมาก่อน พบว่าเกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่มีกำไรจากการขายผลผลิตดีเริ่มแสดงอาการเสื่อมโทรม ขาดธาตุอาหาร แข็งแน่น และให้ผลผลิตลดลง               พลังงานถูกนำมาใช้ในการผลิตทางการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรทำงานอย่างเดิมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้พลังงานยังถูกนำมาใช้ในรูปของปัจจัยการผลิตเพื่อเร่งรัดการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตวัตถุมีพิษ เพื่อจำกัดศัตรูพืชที่อาจทำให้ผลผลิตลดน้อยลง แต่ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาสมดุลของนิเวศ การเกษตรของเกษตรเอง พลังงานที่ใช้ในการเกษตรมีส่วนสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง   ชีวิตในเมืองได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานในหลากหลายด้าน เริ่มจากการเดินทางที่เป็นส่วนตัวสะดวกและโก้หรูเพิ่มมากขึ้น การใช้พลังงานในอาคารได้ทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นไปตามใจปรารถนามากกว่าแต่ก่อน ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ การจัดเตรียมเครื่องดื่ม การให้สัมผัสของแสงสีด้วยหลอดไฟชนิดต่างๆ การเพิ่มความสะดวกในการผลิตเอกสาร และผลิตชิ้นงานในการดำเนินงาน ถ้าหากพลังงานจะถูกนำมาเพื่อทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการใช้พลังงานอย่างได้ประโยชน์ […]

ปรับทัศนคติใหม่ สู่ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ยั่งยืน

การตัดสินใจและกระทำของมนุษย์ ถูกกำหนดโดยภาพความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อโลก และคนจำนวนมากมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้ในแต่ละวัน ด้วยความเชื่อว่า โลกของเราจะมีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น และจะมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เสมอไป นั่นคือ ทรัพยากรที่เราจะมีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น และจะมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เสมอไป นั่นคือ ทรัพยากรที่เราจะนำมาใช้ได้มีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์จะสามารถใช้ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อมีความเชื่อเช่นนี้ จะทำให้ขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อมีความเชื่อเช่นนี้จะทำให้ขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรและจะมองไม่เห็นความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นเหตุให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ลักษณะดังกล่าวได้แก่ การใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย ทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตมากเกินจำเป็น มีของเหลือทิ้งจากการผลิตมาก ไม่มีการจัดการกากหรือเศษเหลือจากการผลิตอย่างเหมาะสม จากความเชื่อและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว เป็นเหตุให้มีการสูญเสียทรัพยากรและเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหลากหลายด้าน ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนี้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เกิดความเข้าใจว่า ทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่อย่างจำกัด ทรัพยากรทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เท่านั้น จึงควรระมัดระวังในการใช้มิให้มีการสูญเสีย และจะต้องอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของทุกชีวิตร่วมกันเท่านั้น จึงควรระมัดระวังในการใช้ มิให้มีการสูญเสีย และจะต้องใช้อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของทุกชีวิตร่วมกันเท่านั้น จาการปรับความเข้าใจให้ถูกต้องนี้เอง จะให้วิถีการคิดการตัดสินใจ และการกระทำของมนุษย์เปลี่ยนไป นั่นคือ จะมีความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป โดยไม่ทำให้เกิดความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรจากการคิดที่ทำให้มีการใช้ทรัพยากรเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย ไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นๆ เท่านั้น โดยจะทำให้มีเวลาในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะของสังคมที่ยั่งยืน และมีความห่วงใยต่อโลกเพิ่มมากขึ้นนั้น สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่เกิดขึ้นในอดีตและมีผลสืบเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณของเสียและมีการสูญเสียทรัพยากรมาก ดังตัวอย่างจากประเทศอุตสาหกรรม เช่น ประเทศอเมริกา […]

เตรียมรับปรับตัวพึ่งพาตัวเองทางด้านอาหารก่อนวิฤกตโลกร้อน

บ่อยครั้งจะพบว่าแม่บ้านหรือสมาชิกในครอบครัวรออะไรสักอย่างด้วยใจจดจ่อว่า เมื่อไรจะมีมาสักที บางครั้งจะพบว่าการรอดังกล่าวเชื่อมโยงกับการดูเวลาและควบคู่ไปกับการบ่นพึมพำของคนที่เฝ้ารอด้วยท่าทีกระวนกระวาย ในที่สุดก็พบว่าคนเหล่านี้รอรถกับข้าวที่จะวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านนั่นเอง ทั้งๆ ที่ของที่อยากซื้ออยากได้ไม่ได้หายากแต่อย่างใด มีอยู่ในละแวกบ้านที่อาศัยนั่นเองแต่ไม่สามารถเก็บหามาได้ เนื่องจากของเหล่านั้นอยู่ในเขตพื้นที่การครอบครองของผู้อื่น แต่ก่อนเราเคยมองหาเครื่องเทศบริเวณชายคาและรั้วบ้าน  เคยจับปลาในแหล่งน้ำใกล้บ้าน ต้องการเมื่อไหร่ก็เดินไปหามา ถึงกับมีคำกล่าวกันว่า “ ข้าวมาจากนา ปลามาจากน้ำ” ปัจจุบันเงื่อนไขต่างๆ ได้เปลี่ยนไป เครื่องเทศ เครื่องแกง ผัก ผลไม้ และโปรตีน ล้วนเป็นผลผลิตที่มาจากที่เพาะปลูกที่อื่นๆ และยังพบอีกด้วยว่า บางแห่งพึ่งพาอาหารที่มาจากการจัดส่งจากตลาดกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้เป็นแหล่งผลิต แต่ต้องหาซื้อมาจากผู้ผลิตที่อยู่ไกลออกไป ปัจจุบันหลายแห่งต้องกล่าวว่า “ข้าวมาจากนา ปลามากับเพลง” เนื่องจากรถขายอาหารที่มีผัก ปลา มาจำหน่ายนั้น มักจะเปิดเพลงนำหน้าเรียกลูกค้าขาประจำและที่ไม่ใช่ขาประจำ  เตรียมพร้อมออกมาซื้ออาหารได้             ภาวการณ์ข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การพึ่งพาตนเองด้านอาหารของหลายชุมชนลดน้อยลงแล้ว โดยชุมชนในพื้นที่ที่ทำการผลิตพืชเศรษฐกิจ หรือพื้นที่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการขายแรงงานเลี้ยงชีพ คนในพื้นที่เหล่านี้จะใช้เงินที่หามาได้ จากการขายแรงงานและผลผลิตเพื่อแลกซื้ออาหารเกือบทุกชนิด             ภาวะอากาศร้อนและชื้นในประเทศไทย เอื้อต่อการงอกและเจริญเติบโตของพรรณไม้จำนวนมาก จะเห็นว่าพืชผักสวนครัวและเครื่องเทศปรุงอาหารงอกและเจริญเติบโตอยู่ตามชายรั้ว ข้างทางระบายน้ำ ข้างภาชนะรองรับมูลฝอย และที่ดินที่รกร้างโดยรอบอาคาร จากการตกหล่นของเมล็ดพันธุ์ที่มากับเศษอาหาร การนำพาของสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก และรวมถึงการพัดพามากับน้ำที่ท่วมเป็นครั้งคราว ส่วนการงอกและเติบโตของพืชผัก จากการปลูกของเจ้าของบ้านจะเป็นแหล่งอาหารที่จะช่วยลดการพึ่งพาจากภายนอกได้เป็นอย่างมาก […]