ค่ายครอบครัวรุ่นใหม่ รู้กิน รู้ใช้ รู้รักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2— 10 -11 พย. 61

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านบางจากอีกครั้งพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายมาให้ชุ่มฉ่ำกับ ค่ายครอบครัวรุ่นใหม่ ใหม่รู้กิน รู้ใช้ รู้รักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2 โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำสมาชิกซึ่งเป็นครอบครัวที่อยู่บริเวณรอบๆโรงกลั่นน้ำมันบางจากมาเข้าค่ายในครั้งนี้ ถึงแม้จะมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะสิ่งที่มีมากกว่าคือ ความสนุกสนานและอบอุ่นของความผูกพันธ์ในครอบครัว เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ไปเรียนรู้ถึงผลกระทบและความยากลำบากของการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละยูนิต ต่อด้วยกิจกรรมอาหารจานเด็ด LCA สนุกสนานกับการร่วมเลือกวัตถุดิบและการประกอบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมภาคกลางคืนกับการฝึกทักษะชีวิตจะอยู่กันอย่างไรในโลกไร้ตะวัน ช่วงเช้าวันที่ 2 โชคดีที่ฝนไม่ตก เรามีโอกาสได้ไปสะพายกล้องส่องนกกันอย่างเพลิดเพลินใจ ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเราได้จัดกิจกรรมสนุกสนานสอดแทรกความรู้ผ่านสถานีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม,น้ำใช้ รู้ใช้น้ำ,การจัดการขยะและพลังงานเพื่อโลกสวย เพื่อเป็นบทสรุปและเป็นแนวทางให้แต่ละครอบครัวนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สมาคมฯขอขอบคุณบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจให้เราจัดประสบการณ์ดีๆเพื่อสานสัมพันธ์ให้ครอบครัวและชุมชนมีความรักและผูกพันธ์อย่างเน้นเฟ้นมากขึ้น เราเชื่อว่าครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญที่มีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆรวมถึงเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป