เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำสมาชิกจุลสารครอบครัวใบไม้จำนวน 16 ครอบครัว (56 คน) เข้าสู่ ค่ายครอบครัวรุ่นใหม่ ใหม่รู้กิน รู้ใช้ รู้รักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ใช้เวลาว่างเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเหมาะกับการเป็นครอบครัวรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

2 วัน 1 คืน ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ครอบครัวรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง กว่าจะได้พลังงานไฟฟ้ามาให้เราใช้ที่เขื่อนศรีนครินทร์,เรียนรู้ถึงการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อเลือกกิน เลือกอยู่ เลือกใช้ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับกิจกรมอาหารจานเด็ด LCA และการเรียนรู้ผ่านสถานีความรู้แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสถานีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม,พลังงานเพื่อโลกสวย,การจัดการขยะ และน้ำใช้รู้ใช้น้ำ นอกจากความรู้ที่ได้ เราได้เห็นภาพความอบอุ่นที่ทุกๆครอบครัวมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน ภาพที่ครอบครัวต่างเกื้อกูลให้ความช่วยเหลือต่อกัน แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย

ทางสมาคมฯขอขอบคุณทางบริษัทบางจากที่ไว้วางใจให้เราได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กันในครอบครัวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้งด้วยความเต็มใจ