นกจับแมลงจุกดำ (Black-naped Monarch)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypothymis azurea

ลักษณะทั่วไป

ตัวผู้ : ปากกว้างสีฟ้าเข้ม ท้ายทอยมีหงอนสั้นตั้งเป็นสัน ปลายยอดเป็นสีดำ หัว อก ลำตัว ด้านบน  และหางเป็นสีฟ้าเข้ม  อกตอนล่างถึงก้นขาว หัวตาและคาดอกสีดำ

ตัวเมีย : สีหม่นกว่าตัวผู้ ลำตัวด้านบนเทาแกมน้ำตาล อกเทาไม่มีแถบดำคาด

ขนาด : 16-17.5 cm

เสียงร้อง : “วิด-วิด-วิด” 5-7 พยางค์ เสียงเตือนภัย แหบ “แอ่ช-แอ่ช”

ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าชายเลน ช่วงอพยพพบได้หลายสภาพป่า ที่ราบจนถึงความสูง 1520 m

สถานะ นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย

 

ฟังเสียงนกจับแมลงจุกดำ (Black-naped Monarch)