ค่ายตามรอยพลังงาน โรงเรียนวรนารีเฉลิม

พลังงานมาจากไหน ? พลังงานมีให้ใช้อีกนานแค่ไหน ? และการใช้พลังงานสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง…