ค่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

         เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดศูนย์ฯต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย…
การศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารและพนักงานจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมตะวัน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 40 ท่านเข้าศึกษาดูงานที่…

ค่ายครูและนักเรียนอนุรักษ์พลังงานภายใต้ โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง

     วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2560  ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับและจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนอนุรักษ์พลังงาน…
,

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 2 วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560

       เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย …
,

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 1

       เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม…
,

ค่ายครูรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2

      เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต…