เพราะป่าไม้คือลมหายใจ เราจึงต้องรักษ์ป่า 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก

ต้นไม้ต้นใหญ่ 1 ต้นสามารถผลิตออกซิเจนให้เราได้มีอากาศหายใจมากถึงปีละ 2 คน ในปัจจุบันประชากรโลก…

สมาคมฯเข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (60+ Earth Hour 2019)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.30 ได้มีการจัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"…