ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 4-6 ตุลาคม 2561

สายฝนโปรยปราย อากาศเย็นแบบสบายๆ เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดศูนย์ต้อนรับเด็กๆมัธยมปลายมาไกลจาก…

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการและจุดจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน…