7 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสูญเสียพลังงาน

พลังงานเป็นทรัพยากรที่หายากและมีอยู่อย่างจำกัด หากทุกคนนำออกมาใช้อย่างไม่รู้คุณค่า…

สำนักงานรักษ์โลก ส่งเสริมผลกำไรให้ยั่งยืน

  การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคแถบนี้ ได้ทำให้เจ้าของผู้ประกอบการ และผู้บริหารธุรกิจส่วนนี้มีการตื่นตัวและหาทางปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินงานในด้านต่าง…

อนุรักษ์พลังงานด้วยร่มเงาจากพรรณพืช

ท่ามกลางภาวะวิกฤตทั้งพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องเร่งปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตได้โดยไม่ต้องเผชิญความยากลำบากมากนัก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งรวมทั้งอาสาสมัครหลายกลุ่มต่างเร่งรีบทำกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างจิตสำนึกและกระแสการตื่นตัวแก่ผู้บริโภค…

เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานที่คู่ควรแก่การมอบเป็นของขวัญให้แก่คนสำคัญ

ในเทศกาลสำคัญกับของขวัญแบบประหยัดพลังงาน การมอบของขวัญให้แก่กันเป็นแนวทางที่แสดงออกซึ่งความปรารถนาดีที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ …

การเลือกซื้อและใช้เครื่องซักผ้าอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าที่ใส่ผ้าด้านข้าง จะใช้พลังงานในการซักน้อยกว่าเครื่องซักผ้าที่ใส่ผ้าด้านบนถึงร้อยละ…

การเลือกซื้อเตาหุงต้มและเตาอบอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อเตาหุงต้ม เลือกใช้เตาหุงต้มก๊าซแทนการใช้เตาหุงต้มชนิดใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเตาหุงต้มก๊าซจะควบคุมความร้อนระดับต่าง…

การเลือกซื้อและใช้ตู้เย็นอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

การเลือกซื้อตู้เย็น 1.เลือกซื้อตู้เย็นที่มีขนาดสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว  กรณีที่เคยใช้ตู้เย็นมาก่อน…