เราเหลือเวลาบนโลกเท่าไหร่

(บทสัมภาษณ์) เราเหลือเวลาบนโลกเท่าไร

วันโลกแตก วันสิ้นโลกหายนะของโลกมาถึงแล้ว ฟังดูน่ากลัวน่าตกใจไม่น้อย น้ำท่วมโลก  สึนามิ…
ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

          แหล่งพลังงานเกือบทั้งหมดของระบบภูมิอากาศของโลกมาจากรังสีดวงอาทิตย์ โดยเริ่มต้นจาการที่รังสีจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลก…
เตรียมให้พร้อมก่อนน้ำท่วม

รับมือสถานการณ์น้ำท่วม... เตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังเกิด

     เหตุการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วม…

9 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์

  ข้อมูลทั่วไป: เขื่อนแม่วงก์มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ ความยาว…
มะม่วงป่า
,

จัดการขยะด้วย 1A 4R

การงด-เลิก (Avoid)             เป็นการงดหรือเลิกการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรง การบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น…
มะม่วงป่า
,

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA)

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA) หลักการของ LCA          การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์…
มะม่วงป่า
,

ความหมาย/ประเภท/องค์ประกอบและสาเหตุของขยะมูลฝอย

สารบัญ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปกับขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ขยะมูลฝอยคืออะไร ? การจัดการขยะ…
มะม่วงป่า
,

การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 1.การป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล การรั่วไหลและการสูญเสียเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการจัดการน้ำ…
มะม่วงป่า
,

วัฏจักรน้ำ/ปริมาณน้ำและระบบนิเวศของน้ำ

           น้ำ บนโลกของเรามีปริมาณที่แน่นอน ทั้งน้ำในทะเล น้ำที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน น้ำในบาดาล…