ฝักเพกา,ฝักลิ้นฟ้า
, ,

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำ

น้ำคืออะไร  น้ำเป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1อะตอมและไฮโดรเจน 2…
ฝักเพกา,ฝักลิ้นฟ้า
ฝักเพกา,ฝักลิ้นฟ้า