ผักกวางตุ้งดอก

ผักกวางตุ้งดอก Mockpak choi, caisin  ชื่อวิทยาศาสตร์  Brassica rapa L. วงศ์ CRUCIFERAE , BRASSICACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักกาดเขียวกวางตุ้ง…

ผักกาดขาว

ผักกาดขาว Chinese Cabbage ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica pekinensis L. วงศ์ : Cruciferae ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักกาดขาวปลี, แปะฉ่าย,…

คะน้า

คะน้า Chinese Kale ชื่อวิทยาศาสตร์  Brassica alboglabraL.H. Bailey วงศ์ CRUCIFERAE, BRASSICACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น จีนกวางตุ้งเรียกว่า…

ผักกาดหอม

ผักกาดหอม Lettuce ชื่อวิทยาศาสตร์  Lactuca sativa L. วงค์ (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE) ชื่อท้องถิ่น ผักกาดยี (ภาคเหนือ),…

ผักบุ้งจีน

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ipomoea aquatica Forsk. Var. reptan วงศ์  Convolvulaceae ชื่อท้องถิ่น ผักทอดยอด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ผักบุ้งจีน…

กวางตุ้ง

ผักกวางตุ้ง Mock pakchoi ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica rapa L. วงศ์ : Cruciferae ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักกาดเขียวกวางตุ้ง…

กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี Cabbage ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea L. var. capitata L วงศ์ Cruciferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกอายุฤดูเดียว…

ผักกูด

ผักกูด Paco fern  ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.) Sw. วงศ์ ATHYRIACEAE ชื่อท้องถิ่น ผักกูดขาว (ชลบุรี), หัสดำ…

ชะอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. วงศ์ FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักหละ (ภาคเหนือ), อม (ภาคใต้),…

ผักไชยา

ผักไชยาหรือคะน้าเม็กซิโก (Chaya) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cnidoscolus chayamansa McVaugh ชื่อท้องถิ่น ผักไชย ผักชายา…