คณะวิทยากรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำทีมโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 46 ท่านประกอบไปด้วยผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ค้าขาย/ผู้นำชุมชนบนเกาะหมากรวมถึงผู้นำชุมชน 3 ชุมชนในจ.ตราด โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่สิ่งแวดล้อมอันยั่งยืนโดยหลักการสำคัญ คือ การร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมองไปยังผลประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมประกอบไปด้วยการสานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทซึ่งกันและกัน,การบรรยายวิชาการ,กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ฝันถึง สิ่งที่จะกลับไปทำและหาผู้ช่วยและจะไปช่วยผู้อื่นอย่างไร ทั้งนี้ยังมีการสลับไปยังกิจกรรมศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ อาธิเช่น ชุมชนเชียงคาน,ชุมชนบ้านดีหมี รวมถึงการจัดการโรแรมที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง เช่น ภูนาคำ รีสอร์ท เรียกได้ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ครบทุกมิติเลยทีเดียว

ทางสมาคมฯขอขอบคุณทาง อพท. และคุณวริศรา อริ​ยวงศ์​ปรีชา​ (คุณเล้ง) ซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่ติดต่อประสานงานและไว้ใจให้สมาคมจัดกิจกรรมดีๆเรียนรู้ร่วมกัน โอกาสหน้ายินดีอีกครั้ง