เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาทีมงานศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับค่ายในโครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูและนักเรียนที่อยู่บริเวณรอบๆโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 69 คน 23 โรงเรียน กระบวนการเรียนรู้ 3 วัน 2 คืนจัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้ครูและนักเรียนกลับไปดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ที่ไปที่มาของพลังงานจากแหล่งต่างๆ ว่ามีผลกระทบและความยากลำบากในการจัดหามาเพียงใด รวมถึงข้อจำกัดของการใช้พลังงานแต่ละชนิด ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจากการเรียนรู้ผ่านสถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีรู้ใช้พลังงาน รู้ใช้น้ำ และรู้จัดการขยะ สำหรับคุณครูจะได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั้งหลักการและแบบอย่างจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ายเป็นการขมวดปมโดยทั้งครูและนักเรียนมีโอกาสได้ระดมสมองคิดวิเคราะห์เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ไปสู่การคิดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหานั้น ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ การสำรวจ ให้ความรู้ รณรงค์ จัดประกวดและติดตามประเมินผล ขอตบมือให้กับความคิดสร้างสรรค์ของทุกโรงเรียน

ทางศูนย์รวมตะวันและสมาคมฯขอขอบคุณทางบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ที่ให้ความไว้วางใจให้ทางสมาคมฯได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวันจะเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้ทุกโรงเรียนกลับไปสร้างสรรค์กิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมดีๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมในฝันที่เราอย่างเห็นจริงๆ