สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ทำการตรวจประเมินโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 55 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วม  15 โรงเรียน เริ่มจากวันที่ 9 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทุกโรงเรียนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานตามแบบประเมินทั้ง 134 ข้อ  ทางสมาคมฯและการไฟฟ้านครหลวงขอขอบคุณในความร่วมมือและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆโรงเรียนพัฒนาโรงเรียนเพื่อก้าวสู่สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานได้อย่างแท้จริง สิ่งที่มากกว่าไม้บรรทัดวัดระดับดาว คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมสร้างเยาวชนของชาติผ่านทั้งระบบของโรงเรียนให้กลายเป็นคนคุณภาพที่มีทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดไป