เมื่อวันที่ 23 – 26 เมษายน ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงได้จัดค่ายฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนทั้งระบบสู่โรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ โครงการ Energy mind Award ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี  มีคุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมรวม 50 ท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน และอัดแน่นไปด้วยสาระ คุณครูได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนทุกมิติ ตั้งแต่ต้นจนปลาย รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลสำรวจการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนขั้นตอนการก้าวสู่โรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานได้แบบทั้งระบบ สมาคมฯขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนกลับไปสร้างฝันให้เป็นจริงด้วยใจที่มุ่งมั่นที่จะแข่งขันกับตัวเอง และเพื่อโรงเรียนและนักเรียนคุณภาพของเราต่อไป