เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวนกว่า 70 ท่าน เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แผงไปด้วยสาระ กิจกรรมหลากหลายทั้งการไปชมแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเข้าสถานีการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและครอบครัว ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางการทางพิเศษด้วยใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าทางการทางพิเศษจะมอบความไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดการเรียนรู้และบริการอีกครั้ง