เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานที่คู่ควรแก่การมอบเป็นของขวัญให้แก่คนสำคัญ

gife for save energy

ในเทศกาลสำคัญกับของขวัญแบบประหยัดพลังงาน

การมอบของขวัญให้แก่กันเป็นแนวทางที่แสดงออกซึ่งความปรารถนาดีที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ  ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และทราบข่าวคราวการประหยัดพลังงานจากการใช้เทคโนโลยีที่มีการออกแบบ และผลิตให้สามารถประหยัดพลังงานได้เมื่อมีการใช้งาน

และผู้บริโภคอีกจำนวนไม่น้อยที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะหาซื้อเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานไปลองใช้ที่บ้าน หรือที่ทำงาน  ขณะที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ทราบข่าวและรู้จักเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานเลย  ซึ่งผู้บริโภคเหล่านี้ล้วนต้องทำการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรทุกวัน และการตัดสินใจแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

การเลือกให้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของผู้รับที่จะเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน  เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ

 

เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานที่คู่ควรแก่การมอบเป็นของขวัญให้แก่คนสำคัญ  ได้แก่

1.ฝักบัวประหยัดน้ำ  ช่วยลดปริมาณการสูญเสียน้ำและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ  นอกจากนี้ยังลดการใช้พลังงานในการทำน้ำร้อนอีกด้วย

2.สวิทซ์แสงควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แสงสว่างหรืออื่น ๆ  ด้วยแสงสว่างภายนอก หรือการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานจากการใช้หลอดแสงสว่างในช่วงเวลาที่ไม่มีความจำเป็น

3.อุปกรณ์ตั้งเวลาการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วยสร้างภาวะเหมือนมีคนอยู่บ้าน  เมื่ออุปกรณ์ตั้งเวลาควบคุมการทำงานของแสงสว่างหรือเครื่องเสียงเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน  นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานจากการใช้เมื่อไม่มีความจำเป็น ด้วย

4.หลอดประหยัดพลังงาน  ที่ให้แสงสว่างเท่าเดิมแต่ใช้พลังงานน้อยกว่าเดิม 3-4 เท่า  ขณะที่มีอายุการใช้งานมากกว่าเดิม 10 เท่า

5.สิ่งทอไม่ฟอกย้อมที่ได้จากการใช้เส้นใยธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการฟอกย้อมด้วยสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งสิ่งทอเหล่านี้ยังย่อยสลายได้  ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมยาวนานเกินไป ได้แก่ ผ้าขนหนู เสื้อยืด กางเกง ชุดนอน เป็นต้น (รูปที่ 15)

6.ตู้เย็นเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน  สำหรับผู้รับคนสำคัญที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือ เป็นตู้เย็นหลังแรกที่จะช่วยให้ผู้รับประหยัดพลังงานและมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

7.ปากกาหมึกซึมที่ใช้ได้นานแสนนาน โดยไม่ต้องโยนทิ้งเพียงแต่เติมหมึกแล้วใช้ต่อได้เลย  จะช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตปากกาชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย

8.นาฬิกาอัตโนมัติชนิดอาศัยแรงเหวี่ยงของข้อมือ และกลไกการทำงานที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เหมือนนาฬิกาทั่วไป  ซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน  อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานที่ต้องใช้ทำแบตเตอรี่ด้วย

9.อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของหลอดแสงสว่าง  ด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหว ช่วยลดการใช้พลังงานในการเปิดหลอดแสงสว่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน  อุปกรณ์นี้จะทำงานเมื่อมีการเคลื่อนไหวของคน หรือสิ่งแปลกปลอมที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่ที่ต้องการการระวัง  หรือพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง เช่น ถนน หรือโรงรถ ที่ต้องการแสงสว่าง เมื่อมีรถเข้าไปถึง เป็นต้น