,

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback (Chrysocolaptes guttacristatus)

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback (Chrysocolaptes guttacristatus)

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback (Chrysocolaptes guttacristatus)—ตัวผู้

 

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback (Chrysocolaptes guttacristatus)---ตัวเมีย

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback (Chrysocolaptes guttacristatus)—ตัวเมีย

 

ลักษณะทั่วไป: ลักษณะใกล้เคียงกับนกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง แต่ตัวใหญ่กว่า แถบดำบริเวณคอและตากว้างกว่า ตาสีเหลือง ลายเกร็ดสีขาวที่ท้องใหญ่กว่า ตัวผู้ หน้าผากและหงอนสีแดง ตัวเมีย หน้าผากและหงอนสีดำ

ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 33 cm

การกระจายพันธุ์: ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่

พฤติกรรม: พบเป็นคู่ หากินตามกิ่งไม้

ถิ่นอาศัย: ป่าผลัดใบ ป่าดิบ ความสูงไม่เกิน 1,200 m

เสียงร้อง : ดี๊-ดี๊-ดี๊-ดี๊ ต่อเนื่องกัน คล้ายนกหัวขวานสามนิ้วหลังทองแต่ก้องกว่า

ข้อมูลทั่วไป: นกประจำถิ่น พบบ่อย

 

ฟังเสียงนกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง Greater Flameback (Chrysocolaptes guttacristatus)