ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

(โครงการภายใต้การสนับสนุนจากสสส.)


 

ลักษณะการทำงาน     

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในภายนอก (ประสานระหว่างส่วนต่างๆของโครงการ และประสานกับผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง) ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร        

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  2. วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี ** หากจบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีทักษะด้านการวิจัย
  4. มีทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
  5. มีทักษะด้านการสื่อสาร,ประสานงานและจัดประชุม
  6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
  7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางตามลำพังได้

 

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม       

– เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

– เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด

– ประกันสังคม

– ประกันกลุ่ม AIA

วิธีรับสมัคร :

ดาวน์โหลดใบสมัครจากลิงค์ด้านบนแล้วส่งมาที่ E-mail : adeqjob@hotmail.com

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร , สอบสัมภาษณ์ และ ทดลองปฏิบัติงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณณภัทร ตั้งคติธรรม (โอ๊ต)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-4081600-03

ในวันที่ทางเรานัดสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้าพร้อมติดรูปถ่ายสี และแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ครบถ้วนและนั่งรอเรียกสัมภาษณ์หน้าห้องสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามผู้ที่มาถึงและส่งเอกสารครบถ้วนก่อน

————————————————–

ติดต่อ – สอบถาม 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

73210 โทรศัพท์ 02-408-1600  โทรสาร : 02-4081601 และ 02-4081602