ค่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

         เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดศูนย์ฯต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย เข้าสู่ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่่แฝงไปด้วยสาระการเรียนรู้ วันแรกเริ่มเรียนรู้ถึงเรื่องราวกว่าจะได้มา 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากนั้นช่วงเย็นเข้าผจญภัยในโลกไร้ตะวันกันอย่างตื่นเต้น สนุกสนาน เมื่อจบกิจกรรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่อยากให้พลังงานหมดไปจากโลกนี้เลยจริงๆ” เข้าสู่วันที่สอง เป็นวันแห่งการหาเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา โดยการเข้าสถานีการเรียนรู้ 5 สถานีที่ครอบคลุมเรื่อง การใช้น้ำ,การจัดการพลังงานและการจัดการขยะ จบกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับ 2 วัน 1 คืน ศูนย์รวมตะวัน ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และนักเรียนแจงร้อนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับใหม่อีกครั้ง