สายฝนหลงฤดูโปรยปรายลงมาที่ศูนย์รวมตะวันเพื่อมาต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นป.5 – ม.4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม จำนวน 80 คน กับค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกรุ่นไปด้วยมิครภาพพี่น้องชาวยอแซฟอุปถัมภ์ กระบวนการเรียนรู้เริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ เด็กๆต่างตื่นเต้นและได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และนำเสนอผลกระทบและข้อดีของการสร้างเขื่อน จากนั้นช่วงกลางคืนเข้าสู่การผจญภัยในห้องมืดโดยมีภารกิจสำคัญ คือ การเข้าไปตามหาสิ่งของที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เข้าสู่วันที่ 2 เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าไปเดินไปศึกษาธรรมชาติ เด็กๆได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มิอาจพบได้ในหนังสือเรียน ต่างตื่นเต้นและสนุกสนานปตามๆกัน จากนั้นในช่วงบ่ายเด็กๆได้เข้าสู่ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสังเคราะห์ด้วยแสง,การเรียนรู้เรื่องดิน,ศิลปะกับนก,วัฎจักรของน้ำและสายลับจับต้นไม้ เป็นการเติมเต็มจากการเดินป่าในช่วงเช้า และมีการสรุปเป็นการแสดงรอบกองไฟในภาคกลางคืน วันสุดท้าย น้องๆได้ใช้ประสบการณ์ในห้องเรียนมาต่อยอดสู่กิจกรรมที่ชื่อว่า สิ่งประดิษฐ์พิชิต Seed Bomb และปิดท้ายด้วยการที่เด็กๆทุกคนถือหนังสติ๊กไปยิง Seed bomb ส่งเมล็ดพันธ์ออกเดินทางและเติบโตเพื่อสร้างประโยชน์กับเหล่าสรรพสัตว์

       ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจให้ศูนย์ฯจัดกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระเบียบวินัย และทักษะชีวิตพื้นฐานให้กับเด็กๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ  3 วัน 2 คืนนี้จะมีส่วนให้เด็กๆได้ประโยชน์จากการนำความรู้ไปเติมเต็มในสิ่งที่เรียนอยู่ได้เป็นอย่างดี โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง