เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่งเป็นการพบปะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการสำรวจจุดรั่วไหลรวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน ในโรงเรียน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆทั้ง 8 โรงเรียน ได้เรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมรักษ์โลก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กิจกรรมเมื่อวานที่ผ่านมาถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของการสร้างเครือข่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในอนาคตจะมีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำรุ่นที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบอีกครั้ง