แมลงกระชอน (Oriental Mole Cricket)

แมงกระชอน

แมลงกระชอน (Oriental Mole Cricket)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gryllotalpa orientalis

ลักษณะทั่วไป: หนวดสั้นสีน้ำตาล หัวเล็ก อกใหญ่ ทั้งตัวมีสีน้ำตาลเข้ม และมีขนปกคลุมบางๆ ขาคู่หน้าเป็นแผ่นกว้างและมีเล็บแหลม ปีกคู่หน้ายาวเพียงครึ่งหนึ่งของส่วนท้อง ปีกคู่หลังแคบยาวเกินส่วนท้อง

ขนาด: 25 – 35 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: ออกหากินช่วงกลางคืน กัดกินรากและส่วนโคนของพืชเป็นอาหาร เช่น อ้อย ชา ยาสูบ มันเทศ ตัวผู้ทำเสียงโดยถูขอบปีกคู่หน้า

ถิ่นอาศัย: ป่าละเมาะ ทุ่งหญ้า สวนผลไม้

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย