,

มอธปีกเว้า

มอธปีกเว้า

มอธปีกเว้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Orudiza protheclaria

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกทั้งสองคู่สีเทาปนน้ำตาล มุมปลายปีกคู่หน้าหยักเว้า กลางปีกทั้งสองคู่มีเส้นสีน้ำตาลพาดตามยาวสามเส้น แต่เห็นชัดเจนเพียงสองเส้น ปีกล่าง พื้นปีกทั้งสองคู่เทาปนสีน้ำตาล ไม่มีเส้นสีน้ำตาล

ขนาด: 25 – 30 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟ ตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย